U systém – univerzálny, ekologický, nezávislý vykurovací systém ÚK a TÚV

Súčasný trend smeruje k čoraz efektívnejšej výrobe tepla pre potreby vykurovania, čo vedie k mnohým technologickým inováciám. Jednou z takýchto inovácií je myšlienka integrácie viacerých zdrojov tepla s rôznymi teplotnými úrovňami, tlakmi a kvapalinami do jedného UNIVERZÁLNEHO systému.

Prevádzka systému môže byť nakonfigurovaná tak, že sa v danom momente používa iba jeden zdroj energie, alebo tak, že je použitých viac zdrojov energie súčasne. Systém je adaptívny na akýkoľvek zdroj vykurovania v závislosti od toho, ktorý zdroj je v danom momente z ekonomického hľadiska najvýhodnejší. Základným predpokladom je využívanie energie, ktorá je v prvom rade zdarma – napríklad slnečná. Okrem toho môže byť použité tepelné čerpadlo, kotol na pelety, plynový kotol, alebo sa môže využiť elektrická energia ako záloha. V prechodnom období môžeme používať tepelné čerpadlo, ktoré pracuje s najvyšším COP (vykurovacím faktorom). V silných mrazoch sa môžeme rozhodnúť pre zapnutie kotla na pelety. Nemusíte sa teda báť, že ostanete bez zdroja vykurovania. Okrem toho striedaním jednotlivých zariadení sa zvyšuje efektivita celého systému a tým aj predlžuje životnosť jednotlivých zariadení.

Výhody U systému:

 • Záruka správnej prevádzky celého vykurovacieho systému s rôznymi zdrojmi tepla.
 • Hydraulické oddelenie systémov pracujúcich s rôznymi pracovnými látkami, tlakmi a teplotami.
 • Funkcia hydraulickej spojky (stabilizácia tokov energie), nahradzuje hydraulický vyrovnávač tlakov tzv. Anuloid.
 • Plná integrácia rôznych zdrojov energie (slnečná, tepelné čerpadlo, kotol na drevo, pelety, plyn, systém zároveň plní aj funkciu elektrokotla). Teplotné vrstvenie vykurovacej vody v zásobníku GTV (optimalizuje energetický výkon vykurovacieho systému, využitím rôznych teplotných vrstiev v zásobníku, čo je typické pre kombináciu podlahového kúrenia s radiátormi).
 • Vysoký výkon teplej úžitkovej vody, bezpečný pre legionelu.
 • Nízke investičné náklady, nakoľko v budúcnosti netreba pri zmene alebo doplnení systému už nič dorábať.
 • Nahradzuje použitie doskových alebo rúrkových výmenníkov.
 • Široká škála použitia od rodinných domov, hotelov až po priemyselné budovy.
 • Kompaktné rozmery zásobníka GTV: výška do 2 m/šírka 0,68 m.

Ak vás toto ekologické a zároveň aj ekonomické riešenie zaujalo, kontaktujte nás. Zohľadníme všetky vaše potreby a požiadavky, a navrhneme U systém tak, aby naplnil všetky vaše očakávania.

Teší nás, že tu môže byť pre vás už viac ako 20 rokov. Tím Ekoplus

Ako na solárne systémy v novostavbách?

Naše praktické rady vyplývajúce z dlhoročných skúseností.

Určené nielen pre projektantov rodinných domov, s uvažovaním o využití slnečnej energie.

Najčastejšou prekážkou pri realizácii solárnych systémov je možnosť umiestnenia kolektorov na vhodnom mieste exponovanom na juh. Ďalším problémom je vedenie potrubia zo strechy. Vo väčšine prípadov nie je zabezpečená stúpačka, či iný spôsob riešenia. V neposlednom rade, bariéru tvorí aj samotný priestor, v ktorom by mala byť umiestnená akumulačná nádrž spolu s príslušenstvom, či dokonca, úplná absencia takéhoto priestoru v objekte.

Pokračovať na Ako na solárne systémy v novostavbách?

Záruka akumulátorov

Prečo je to tak?

Podľa občianskeho zákonníka je kupujúci oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa na tovare vyskytnú v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia. Tento paragraf zákonníka sa však nevzťahuje na životnosť batérií a akumulátorov. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou akumulátora. Nakoľko bežným používaním akumulátora jeho kapacita klesá, záruku je možné uplatniť iba pri jeho poškodení. 

Pokračovať na Záruka akumulátorov

Na čo treba pamätať pri prevádzkovaní akumulátorov

  1. Vybrať správny typ akumulátora pre danú prevádzku. Autobatérie sú konštruované ako štartovacie a nie sú určené pre záložné zdroje. Akumulátory typu AGM sú určené pre akumulačnú prevádzku to hlavne pre záložné zdroje. Gélové akumulátory sú určené pre akumulačnú a cyklickú prevádzku, čiže môžu byť každý deň nabité a následne vybité.
   Pokračovať na Na čo treba pamätať pri prevádzkovaní akumulátorov

Teplonosné látky pre solárne systémy, ich vlastnosti a výmena

Teplonosné látky pre solárne systémy, sa používajú pre cirkuláciu medzi strešnými slnečnými kolektormi a výmenníkom tepla (bojlerom). Na to, aby správne fungovali musia spĺňať niekoľko požiadaviek:

 • odolnosť proti kryštalizácii pri nízkych teplotách (mrazuvzdornosť),
 • odolnosť voči vysokým teplotám (proti stagnačnej teplote kolektora),
 • protikorózna ochrana(vhodná hodnota pH) – inhibítory korózie – chránia medené prvky kolektorov a potrubí pred koróziou,
 • žiadne penenie pod vplyvom zmien teploty a tlaku,
 • musia obsahovať farbivá, slúžiace k vizuálnej kontrole stavu solárnej kvapaliny.

Pokračovať na Teplonosné látky pre solárne systémy, ich vlastnosti a výmena

Hlboké vybitie akumulátora

K hlbokému vybitiu akumulátora dochádza vtedy, ak ponecháte úplne vybitý akumulátor po dobu niekoľko dní.

Merané napätie na svorkách bez zaťaženia poklesne pod úroveň 10,5V. Stáva sa to prevažne vtedy ak menič/nabíjač resp. záložný zdroj odpojíme zo siete na konci vykurovacej sezóny a ponecháme ho pripojený k svorkám akumulátora. Vtedy dochádza k pomalému vybíjaniu, a vo vnútri akumulátora sa začne vylučovať síra (proces zvaný sulfatácia ) ktorá reaguje s olovom kde dochádza k oxidácii olovenej elektródy. Vytvorený sulfát sa na elektródach správa ako izolant pričom v tomto štádiu už môžeme hovoriť o nenávratnom poškodení akumulátora.

Pokračovať na Hlboké vybitie akumulátora

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

V septembri 2017 sme boli oslovený majiteľom pestovateľskej pálenice  na dodávku horáka na pelety. Jednalo sa o prestavbu súčasného kotla na pálenie destilátov ktorý bol prevádzkovaný na palivové drevo.

Pokračovať na Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Nové emisné normy, komfort spojený so zabezpečením tepla v dome, a v neposlednom rade aj cena nás stále nútia hľadať alternatívy vo vykurovaní. Jedným veľmi výhodným riešením je aj prerobenie starého kotla na kotol na pelety.

Pokračovať na Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Aby sme mohli vypočítať skutočnú kapacitu olovených akumulátorov (najčastejšie sa používajú gélové akumulátory určené pre cyklický chod), ktorá bude vhodná pre napájanie, mali by sme na začiatok (na základe simulácie) približne určiť, koľko hodín bude počas dňa použité dané zariadenie. Výpočet v tejto fáze bude mať priamy vplyv na veľkosť akumulátora za ktorý bude treba zaplatiť.

Pokračovať na Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Mnoho ľudí (domácnosti) už vyskúšalo nikoľko druhov vykurovania počnúc vykurovacími olejmi, tuhým palivom (uhlie, koks) cez elektrické vykurovanie a v konečnom dôsledku po rafinovanej plynofikácii skoro celého územia  SR aj zemný plyn. Všetky takéto prestavby boli podmienené cenou palív v danom období. Keď v 70-tych rokoch bolo výhodné vykurovanie naftou v 90-tych elektrickou energiou, a v tychto dňoch zemným plynom. Vzhľadom na to že SR dováža až 90% plynu, nikto nevie ako dlho potrvá výhodnosť zemného plynu ako paliva. Aby sme neopakovali chyby minulosti, pri voľbe vykurovacieho systému by sme sa mali hlavne zamerať na zdroje ktoré máme na Slovensku akými sú slnečná energia, lesná biomasa, geotermálna energia. Ich cena je veľa rokov stabilizovaná a v mnohých prípadoch si to vyžaduje len vstupné investičné náklady s minimálnymi nákladmi na prevádzku servis a údržbu. V súčasnosti máme na Slovensku niekoľko možnosti  vykurovania rodinného domu s rôznym stupňom komfortu:

Pokračovať na Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Kritéria ktoré rozhodujú o výbere slnečných kolektorov

O výbere spávneho typu slnečného kolektora rozhodujú hlavne: energetický zisk, cena, kvalita komponentov z ktorých sa slnečný kolektor skladá, konštrukčné prevedenie, jednoduchosť montáže.

Ak robíme výber kolektorov pre daný objekt nemôžeme brať do úvahy len jedno krytérium a to napr. cenu, tu može byť rozhodujúce množstvo iných faktorov. Čim viac podrobnejších a rôznymy protokolmi a certifikátmy potvrdených informácii získame tým výber bude jednoduchší.

Pokračovať na Kritéria ktoré rozhodujú o výbere slnečných kolektorov

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

V súčasnosti sa stáva veľmi populárny spôsob ohrevu teplej úžitkovej vody fotovoltickými panelmi. Ale či je potrebné až tak podľahnúť trendom ktoré nám jednotlivý výrobcovia ponúkajú, a prevažne bez porovnania alebo dokonca ponižovania ostatných technológii.

Pokračovať na Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Záložné zdroje-výber akumulátora

1. Aký typ batérie je najlepšie vybrať pre záložný zdroj

V každom prípade je potrebné vybrať batériu ktorá je určená pre bezobslužnú prevádzku. Pri mokrých batériach môže dôjsť k odpareniu elektrolytu počas nabíjania a následne vplyvom prúdenia (resp. chladenia meniča) môže dôjsť k naleptaniu plošných spojov. Bezúdržbové batérie nevyžadujú doplňovanie vody a priebežnú údržbu ( meranie hustoty , hladiny , atď ) , sú tesné – takže môžu pracovať v ľubovoľnej polohe a za normálnych prevádzkových podmienok neuvoľňujú plyny. Vďaka tesnosti sú bezpečné a neškodné pre životné prostredie ( nespôsobujú kyselinové výpary a riziko obarenia kyselinou ). Nevyžadujú špeciálne miestnosti s núteným vetraním, v porovnaní s konvenčnou batériou majú menší vnútorný odpor , a sú v priemere o 70 % menšie a o 50 % ľahšie pre danú kapacitu.

Pokračovať na Záložné zdroje-výber akumulátora

Ploche či vákuové

CELÁ PRAVDA O PLOCHÝCH A VÁKUOVÝCH  SLNEČNÝCH KOLEKTOROCH

Existuje veľa mýtov na tému plochých a vákuových (trubicových) slnečných kolektorov. Často je napríklad počuť ze ploché kolektory sú zastaralé, a vákuové sú vrcholom vedy a techniky, alebo že vákuové kolektory majú neuveriteľnú účinnosť, kedy ploché patria do starej generácie, a v slovenských klimatických podmienkach neohrejú vodu.

Pokračovať na Ploche či vákuové

Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

Čo sú perovskity?

Perovskity sú materiály, ktoré majú špecifickú orientáciu kryštálovej mriežky. Patria medzi ne všetky látky, ktoré majú rovnaké priestorové usporiadanie atómov ako titaničitan vápenatý (CaTiO3). O tom či sa jedná o perovskit nerozhoduje chemické zloženie minerálu, ale jeho štruktúra ktorá má jedinečné vlastnosti. Konkrétna konštrukcia umožňuje okrem iného efektívnu absorpciu svetla. To môže nastať vo veľmi tenkých vrstvách perovskitu. Tým sa minimalizujú straty energie, ktoré sprevádzajú získavanie solárnej energie. V dôsledku toho použitie perovskitov v solárnych článkov zvyšuje ich účinnosť, a zároveň umožňuje výrazne znížiť spotrebu materiálu.

Pokračovať na Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

KEPPEho motor – ci skutočne funguje?

Vo svojej prelomové knihe The New fyzika, Dr. Norberto kepp popisuje základ pre nové fyziky, ktorá presahuje postuláty Newton a Einstein a dokonca aj návrhy prichádzajúce z oblasti kvantovej fyziky. Kepp kniha je odvážny a prorocký re-myslenia zo základných stavebných kameňov vedy, ktoré sľubuje, že povedie ľudstvo k hlboko vyššej úrovne technologického i spoločenského vývoja.

Pokračovať na KEPPEho motor – ci skutočne funguje?

Solárna a vykurovacia technika