Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Aby sme mohli vypočítať skutočnú kapacitu olovených akumulátorov (najčastejšie sa používajú gélové akumulátory určené pre cyklický chod), ktorá bude vhodná pre napájanie, mali by sme na začiatok (na základe simulácie) približne určiť, koľko hodín bude počas dňa použité dané zariadenie. Výpočet v tejto fáze bude mať priamy vplyv na veľkosť akumulátora za ktorý bude treba zaplatiť.

príklad:

Chladnička 50W po dobu 24 hodín = 1200 Wh

Televízor 100W po dobu 6 hodín = 600 Wh

Osvetlenie 80W po dobu 6 hodín = 480 Wh

Počítač 300W po dobu 4 hodín = 1200 Wh

Router 20W po dobu 24 hodín = 480 Wh

Myčka 1200W po dobu 2 hodín = 2400Wh

Celková denná potreba 6360Wh – minimálna kapacita batérie:

POZNÁMKA: Nepoužívajte batérie s minimálnou kapacitou. Upozorňujeme, že počet úplných vybití má priamy vplyv na životnosť batérie. Je potrebné použiť väčšie akumulátory za účelom väčšieho uskladnenia energie. Preto pre ďalšie výpočty, vynásobme kapacitné hodnoty koeficientom 1,2 (tzv., bezpečnostný faktor). Teda hodnota kapacity batérie vyjadrená vo Wh by mala byť: 6360 Wh x 1,2 = 7632Wh.

Vyššie uvedené výpočty predpokladajú, že energia uskladnená v akumulátore bude použitá na jeden pracovný cyklus. V prípade, že chceme zvýšiť autonómiu (zásobu) energie na jedno nabitie, je potrebné vynásobiť túto hodnotu počtom dní. Pre fotovoltické systémy predpokladáme 3 až 5 dní s nepriaznivým počasím. V našom prípade predpokladajme 3 dni čiže: 7632Wh x 3 = 22896Wh – celková potrebná kapacita sady akumulátorov

V tejto fáze sa treba rozhodnúť pri akom napätí DC bude náš systém pracovať či 12V, 24V alebo 48V. Kvôli zníženiu strát na kábloch sa rozhodneme pre 48V systém. Čiže 4 ks akumulátorov po 12 V Potom našu kapacitu 22896Wh / 4ks = 5724Wh na jeden akumulátor. 

V tabuľke akumulátora máme zobrazené hodnoty kapacity vyjadrené vo Wh na jeden článok akumulátora, a článkov v akumulátore je 6 ks čiže potrebujeme našu kapacitu vypočítanú na jeden akumulátor podeliť hodnotou 6 5724Wh/6 = 954Wh 954Wh je hodnota s ktorou budeme pracovať pri výbere z tabuľky akumulátora.

Tabuľka kapacity akumulátora HAZE HZY Solar

Kapacita akumulátora je rozdielna v závislosti od toho počas akej doby sa bude akumulátor vybíjať. Ak používame veľmi rýchle vybíjanie povedzme že použijeme spotrebiče s vysokým výkonom vtedy kapacita akumulátora klesá, naopak ak používame spotrebiče s nízkym výkonom napr. osvetlenie môžeme povedať že kapacita akumulátora nám rastie (viď tabuľka). Pre naše výpočty použijeme štandardnú kapacitu pri 20 hodinách. Samozrejme že hodnota 954 sa tam nenachádza to znamená že budeme musieť použiť viac akumulátorov. Pre 2 akumulátory to bude 2x477Wh čiže vyberieme akumulátor najbližší väčší HZY SL 12-230 s kapacitou 481 Wh.

Potom pre celú sadu akumulátorov 48V systému budeme potrebovať 8 ks akumulátorov HZY SL 12-230 pre zabezpečenie daných požiadaviek.