Výpočet kapacity akumulátora pre záložný zdroj


(Kapacita akumulátora je počítaná pre dĺžku vybíjania 20 hodín. Pre vybíjanie napríklad 4 hodín je potrebné zvýšiť kapacitu akumulátora priemerne o 25%, čiže napísať súčiniteľ 1.25)

Minimálna kapacita akumulátora (Ah):

Daný výpočet je zjednodušeným návrhom vhodným pre bežné domáce záložné zdroje. Pre presný výpočet priemyselných zariadení je potrebné zobrať do úvahy ešte niekoľko iných faktorov ako napr. teplota okolia, presná dĺžka vybíjania atď.

V prípade špeciálnych návrhov neváhajte a kontaktujte nás:

📞 +421 907 446 066