Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Mnoho ľudí (domácnosti) už vyskúšalo nikoľko druhov vykurovania počnúc vykurovacími olejmi, tuhým palivom (uhlie, koks) cez elektrické vykurovanie a v konečnom dôsledku po rafinovanej plynofikácii skoro celého územia  SR aj zemný plyn. Všetky takéto prestavby boli podmienené cenou palív v danom období. Keď v 70-tych rokoch bolo výhodné vykurovanie naftou v 90-tych elektrickou energiou, a v tychto dňoch zemným plynom. Vzhľadom na to že SR dováža až 90% plynu, nikto nevie ako dlho potrvá výhodnosť zemného plynu ako paliva. Aby sme neopakovali chyby minulosti, pri voľbe vykurovacieho systému by sme sa mali hlavne zamerať na zdroje ktoré máme na Slovensku akými sú slnečná energia, lesná biomasa, geotermálna energia. Ich cena je veľa rokov stabilizovaná a v mnohých prípadoch si to vyžaduje len vstupné investičné náklady s minimálnymi nákladmi na prevádzku servis a údržbu. V súčasnosti máme na Slovensku niekoľko možnosti  vykurovania rodinného domu s rôznym stupňom komfortu:

 1. Na báze tuhých palív
 1. obnoviteľné zdroje (dostupné na Slovensku)
 • drevo v klasickej forme – (drevná štiepka , palivové drevo) spaľované v kotloch na drevo alebo kachliach
 • drevo v upravenej forme ( pelety, brikety) v závislosti od velkosti zásobníka naplnenie palivom  raz za mesiac, ináč plne utomatická prevádzka
 • kozuby – teplovzdušné, akumulačné, s výmennikmi tepla, s vodným plášťom atď.
 1. neobnoviteľné 
 • uhlie – čierne, hnedé, lignit (proekologicky mysliaci človek by sa nad týmto palivom nemal ani len zamýšľať
 1. Na báze plynu
 • zemný plyn – dnes ešte lacný, zajtra ???
 • kvapalný plyn LPG, vhodný pre odľahlé oblasti. Premenlivá cena v zimnom a letnom období
 1. Elektrické vykurovanie
 • priame, akumulačné alebo zmiešané. Čistá energia ale len v mieste spotreby a nie v mieste výroby, jej cena  je nestabilná
 1. Tepelné čerpadlá
 • pretvárajú nízkopotenciálne teplo ( napr. teplo pod povrchom zeme, teplo okolitého vzduchu) na vysokopotenciálne. Na pohon takéhoto zariadenia sa používa elektrická energia kde pri jednom dodanom kW ďalšie (3-4 )kW  získame z daného nízkopotenciálneho tepelného zdroja
 1. Solárne systémy
 • pasívne vykurovanie – vhodná architektúra, veľké okná na južnej strane s roletami ktoré nám zabránia úniku tepla v noci, zimné záhrady na severnej strane ako aj vhodné porasty chrániace dom proti vetru
 • aktívne vykurovanie –  využitie  slnečných kolektorov na ohrev TÚV a prikurovanie v prechodnom období, alebo spolu s akumulačným zásobníkom aj ako nezávislý vykurovací systém, pre zníženie investičných nákladov je výhodne absorbér intgrovať do strešnej konštrukcie.
 1. Kombinácia uvedených systémov
 • obvzlášť vhodnou kombináciou je spojenie slnečných kolektorov s akumulačným zásobníkom a kotlom na pelety alebo tepelným čerpadlom. Takýto hybridný systém dostatočne pružne zabezpečuje dodávku tepla do objektu
 • pre výber najvýhodnejšej možnosti je vhodné urobiť variantné riešenia pre viac druhov palív
 1. Geotermálna energia
 • najviac sa uplatňuje v centrálnom zásobovaní teplom, avšak ani pre jednotlivé objekty to nemusí byť ekonomicky nevýhodnou variantou

Pri výbere vykurovacieho systému nesmieme zabudnúť na jeden veľmi dôležitý hodnotiaci faktor, a tým je štátna podpora. Kým doposiaľ deformované ceny elektrickej energie a zemného plynu  sú priamo dotované štátom, a ich tendencia speje k vyregulovaniu čiže zvýšeniu na druhej strane záväzky štátu (Kyotská zmluva o znižovaní emisii) smerujú  k podpore alternatívnych zdrojov energie. Svädčia o tom aj niektoré podporné programy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.