U systém – univerzálny, ekologický, nezávislý vykurovací systém ÚK a TÚV

Súčasný trend smeruje k čoraz efektívnejšej výrobe tepla pre potreby vykurovania, čo vedie k mnohým technologickým inováciám. Jednou z takýchto inovácií je myšlienka integrácie viacerých zdrojov tepla s rôznymi teplotnými úrovňami, tlakmi a kvapalinami do jedného UNIVERZÁLNEHO systému.

Prevádzka systému môže byť nakonfigurovaná tak, že sa v danom momente používa iba jeden zdroj energie, alebo tak, že je použitých viac zdrojov energie súčasne. Systém je adaptívny na akýkoľvek zdroj vykurovania v závislosti od toho, ktorý zdroj je v danom momente z ekonomického hľadiska najvýhodnejší. Základným predpokladom je využívanie energie, ktorá je v prvom rade zdarma – napríklad slnečná. Okrem toho môže byť použité tepelné čerpadlo, kotol na pelety, plynový kotol, alebo sa môže využiť elektrická energia ako záloha. V prechodnom období môžeme používať tepelné čerpadlo, ktoré pracuje s najvyšším COP (vykurovacím faktorom). V silných mrazoch sa môžeme rozhodnúť pre zapnutie kotla na pelety. Nemusíte sa teda báť, že ostanete bez zdroja vykurovania. Okrem toho striedaním jednotlivých zariadení sa zvyšuje efektivita celého systému a tým aj predlžuje životnosť jednotlivých zariadení.

Výhody U systému:

  • Záruka správnej prevádzky celého vykurovacieho systému s rôznymi zdrojmi tepla.
  • Hydraulické oddelenie systémov pracujúcich s rôznymi pracovnými látkami, tlakmi a teplotami.
  • Funkcia hydraulickej spojky (stabilizácia tokov energie), nahradzuje hydraulický vyrovnávač tlakov tzv. Anuloid.
  • Plná integrácia rôznych zdrojov energie (slnečná, tepelné čerpadlo, kotol na drevo, pelety, plyn, systém zároveň plní aj funkciu elektrokotla). Teplotné vrstvenie vykurovacej vody v zásobníku GTV (optimalizuje energetický výkon vykurovacieho systému, využitím rôznych teplotných vrstiev v zásobníku, čo je typické pre kombináciu podlahového kúrenia s radiátormi).
  • Vysoký výkon teplej úžitkovej vody, bezpečný pre legionelu.
  • Nízke investičné náklady, nakoľko v budúcnosti netreba pri zmene alebo doplnení systému už nič dorábať.
  • Nahradzuje použitie doskových alebo rúrkových výmenníkov.
  • Široká škála použitia od rodinných domov, hotelov až po priemyselné budovy.
  • Kompaktné rozmery zásobníka GTV: výška do 2 m/šírka 0,68 m.

Ak vás toto ekologické a zároveň aj ekonomické riešenie zaujalo, kontaktujte nás. Zohľadníme všetky vaše potreby a požiadavky, a navrhneme U systém tak, aby naplnil všetky vaše očakávania.

Teší nás, že tu môže byť pre vás už viac ako 20 rokov. Tím Ekoplus