Záruka akumulátorov

Prečo je to tak?

Podľa občianskeho zákonníka je kupujúci oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa na tovare vyskytnú v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia. Tento paragraf zákonníka sa však nevzťahuje na životnosť batérií a akumulátorov. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou akumulátora. Nakoľko bežným používaním akumulátora jeho kapacita klesá, záruku je možné uplatniť iba pri jeho poškodení. 

Čo vplýva na životnosť akumulátora?

 • teplota okolia – čím je teplota vyššia, tým exponenciálne klesá životnosť
 • počet nabíjacích cyklov
 • hĺbka vybitia akumulátora
 • spôsob nabíjania, vybíjania
 • uskladnenie akumulátora

Preto sa používa paušálna doba životnosti – 6 mesiacov. Ide o životnosť akumulátora. Nie o jeho záručnú dobu, ktorú nemôžeme zamieňať za životnosť výrobku. Napríklad, ak máme živosť akumulátora 5-8 rokov, to neznamená, že sa na neho vzťahuje aj taká záruka. 

Životnosť akumulátora sa odhaduje pri určitých laboratórnych podmienkach, pri teplote 20 ° C a pri odporúčaných podmienkach napätia, špecifikovaných výrobcom. 

Ako je to teda s reklamáciou?

Zakúpený akumulátor, či už samostatne alebo ako súčasť iného produktu, je možné reklamovať po zákonom stanovenú dobu 24 mesiacov. To platí v prípade, ak sa pri bežnom používaní akumulátora, kvôli konštrukčnej či skrytej vade, uvoľní nejaká časť. 

Po dobe dlhšej ako 6 mesiacov, však nie je možné reklamovať POKLES KAPACITY AKUMULÁTORA. Jedná sa o prirodzený jav, ktorý je ovplyvnený počtom nabíjacích cyklov, teplotou, spôsobom nabíjania, vybíjania a skladovania.

Príklad 1

Ak necháte AMG akumulátor úplne vybitý niekoľko dní (pokles napätia pod 9,6 V) je možné, že už ho nebudete môcť vôbec nabiť. S reklamáciou neuspejete, pretože sa nejedná o chybu akumulátora. K poškodeniu došlo zanedbaním bežnej údržby a uskladnenia zo strany spotrebiteľa. 

Príklad 2

Zákazník: “Akumulátor používam jeden rok. Chcem ho reklamovať, pretože vydrží len 30 minút. Projektovaná životnosť je 5-8 rokov, ako je možné, že vydržal tak krátko?“

Zákazník s reklamáciou však neuspeje, pretože ide o prirodzený jav – znižovanie kapacity akumulátora. Zo skúsenosti vieme, že akumulátor bol prevádzkovaný pri vyššej teplote, ako je 20 °C (čo v kotolni aj často je), zároveň bol vybíjaný, či nesprávne skladovaný mimo vykurovacej sezóny. 

Naše rady

 1. Montáž akumulátorov previesť v súlade s návodom a s použitím náležitých komponentov. Myslieť na to, že akumulátorom neprospievajú vysoké teploty a veľké teplotné zmeny počas prevádzky. 

  Ak teplota akumulátora bude vyššia od teploty 25°C len o 8°C, jeho životnosť sa zníži o polovicu. Pri teplote 50 °C, je jeho životnosť len 10% projektovanej životnosti. 
 2. Zabráňte poklesu napätia akumulátora pod 10,5V. Inak dôjde k nenávratnému poškodeniu vnútra akumulátora a jeho kapacita výrazne klesne.
 3. Ak je akumulátor pripojený k záložnému zdroju, tak zdroj zo siete mimo vykurovacej sezóny  NEVYPÍNAJTE! Môže dôjsť k pomalému vybíjaniu akumulátora a jeho  následnému poškodeniu.
 4. Ak akumulátor vybijete pod prípustnú hodnotu, nečakajte s opätovným nabíjaním dlhšie ako 24 hodín. Použite pritom zariadenia so stabilizáciou napätia a obmedzením nabíjacieho prúdu. Predídete tým nepriaznivým procesom vo vnútri akumulátora.
 5. Ak je to možné, dobíjajte akumulátor po každom použití, hlavne pri vozíkoch, elektrických lodiach, atď.

Akumulátor, o ktorý sa staráte, môže vydržať aj napriek postupne sa znižujúcej kapacite pomerne dlho. Ak ho budete zanedbávať, jeho výmena za nový bude nutná aj každý rok. 

Záručná doba akumulátorov je síce 24 mesiacov, no nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorá je ovplyvnená bežným používaním.

ZOBRAZIŤ PONUKU AKUMULÁTOROV