Na čo treba pamätať pri prevádzkovaní akumulátorov

  1. Vybrať správny typ akumulátora pre danú prevádzku. Autobatérie sú konštruované ako štartovacie a nie sú určené pre záložné zdroje. Akumulátory typu AGM sú určené pre akumulačnú prevádzku to hlavne pre záložné zdroje. Gélové akumulátory sú určené pre akumulačnú a cyklickú prevádzku, čiže môžu byť každý deň nabité a následne vybité.
  2. Montáž akumulátorov previesť v súlade s návodom na montáž, s použitím náležitých komponentov. Treba pamätať, že akumulátory nemajú radi vysoké teploty a tiež veľké teplotné zmeny počas prevádzky. Ak teplota akumulátora bude vyššia od teploty 25°C len o 8°C jeho životnosť sa zníži na polovicu. Pri teplote 50°C je jeho životnosť len 10% z projektovanej životnosti.
  3. Zabráňte poklesu napätia akumulátora pod 10,5V. V opačnom prípade dôjde k nenávratnému poškodeniu vnútra akumulátora, jeho kapacita výrazne klesne.
  4. Ak je akumulátor pripojený k záložnému zdroju, tak nevypínajte zdroj zo siete mimo vykurovaciu sezónu, nakoľko môže dôjsť k pomalému vybíjaniu akumulátora a následne jeho poškodeniu.
  5. Ak sa náhodou stane, že vybijete akumulátor pod prípustnú hodnotu, netreba čakať s opätovným nabíjaním dlhšie ako 24h. Používajte pritom zariadenia so stabilizáciou napätia a obmedzením nabíjacieho prúdu, predíde sa tým nepriaznivým procesom vo vnútri akumulátora.
  6. Ak je to možné dobíjajte akumulátor po každom použití a to hlavne pri vozíkoch, elektrických lodiach atď.

 1. Kalkulačka pre výpočet kapacity akumulátora pre záložný zdroj

  Akumulátory pre UPS 6 – 8 rokov