Všetky príspevky Jan Forrai

Ako na solárne systémy v novostavbách?

Naše praktické rady vyplývajúce z dlhoročných skúseností.

Určené nielen pre projektantov rodinných domov, s uvažovaním o využití slnečnej energie.

Najčastejšou prekážkou pri realizácii solárnych systémov je možnosť umiestnenia kolektorov na vhodnom mieste exponovanom na juh. Ďalším problémom je vedenie potrubia zo strechy. Vo väčšine prípadov nie je zabezpečená stúpačka, či iný spôsob riešenia. V neposlednom rade, bariéru tvorí aj samotný priestor, v ktorom by mala byť umiestnená akumulačná nádrž spolu s príslušenstvom, či dokonca, úplná absencia takéhoto priestoru v objekte.

Pokračovať na Ako na solárne systémy v novostavbách?

Záruka akumulátorov

Prečo je to tak?

Podľa občianskeho zákonníka je kupujúci oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa na tovare vyskytnú v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia. Tento paragraf zákonníka sa však nevzťahuje na životnosť batérií a akumulátorov. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou akumulátora. Nakoľko bežným používaním akumulátora jeho kapacita klesá, záruku je možné uplatniť iba pri jeho poškodení. 

Pokračovať na Záruka akumulátorov

Na čo treba pamätať pri prevádzkovaní akumulátorov

    1. Vybrať správny typ akumulátora pre danú prevádzku. Autobatérie sú konštruované ako štartovacie a nie sú určené pre záložné zdroje. Akumulátory typu AGM sú určené pre akumulačnú prevádzku to hlavne pre záložné zdroje. Gélové akumulátory sú určené pre akumulačnú a cyklickú prevádzku, čiže môžu byť každý deň nabité a následne vybité.
      Pokračovať na Na čo treba pamätať pri prevádzkovaní akumulátorov

Teplonosné látky pre solárne systémy, ich vlastnosti a výmena

Teplonosné látky pre solárne systémy, sa používajú pre cirkuláciu medzi strešnými slnečnými kolektormi a výmenníkom tepla (bojlerom). Na to, aby správne fungovali musia spĺňať niekoľko požiadaviek:

  • odolnosť proti kryštalizácii pri nízkych teplotách (mrazuvzdornosť),
  • odolnosť voči vysokým teplotám (proti stagnačnej teplote kolektora),
  • protikorózna ochrana(vhodná hodnota pH) – inhibítory korózie – chránia medené prvky kolektorov a potrubí pred koróziou,
  • žiadne penenie pod vplyvom zmien teploty a tlaku,
  • musia obsahovať farbivá, slúžiace k vizuálnej kontrole stavu solárnej kvapaliny.

Pokračovať na Teplonosné látky pre solárne systémy, ich vlastnosti a výmena

Hlboké vybitie akumulátora

K hlbokému vybitiu akumulátora dochádza vtedy, ak ponecháte úplne vybitý akumulátor po dobu niekoľko dní.

Merané napätie na svorkách bez zaťaženia poklesne pod úroveň 10,5V. Stáva sa to prevažne vtedy ak menič/nabíjač resp. záložný zdroj odpojíme zo siete na konci vykurovacej sezóny a ponecháme ho pripojený k svorkám akumulátora. Vtedy dochádza k pomalému vybíjaniu, a vo vnútri akumulátora sa začne vylučovať síra (proces zvaný sulfatácia ) ktorá reaguje s olovom kde dochádza k oxidácii olovenej elektródy. Vytvorený sulfát sa na elektródach správa ako izolant pričom v tomto štádiu už môžeme hovoriť o nenávratnom poškodení akumulátora.

Pokračovať na Hlboké vybitie akumulátora

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

V septembri 2017 sme boli oslovený majiteľom pestovateľskej pálenice  na dodávku horáka na pelety. Jednalo sa o prestavbu súčasného kotla na pálenie destilátov ktorý bol prevádzkovaný na palivové drevo.

Pokračovať na Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Nové emisné normy, komfort spojený so zabezpečením tepla v dome, a v neposlednom rade aj cena nás stále nútia hľadať alternatívy vo vykurovaní. Jedným veľmi výhodným riešením je aj prerobenie starého kotla na kotol na pelety.

Pokračovať na Ako lacno a efektívne prerobiť starý kotol na plne automatický kotol na pelety

Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Aby sme mohli vypočítať skutočnú kapacitu olovených akumulátorov (najčastejšie sa používajú gélové akumulátory určené pre cyklický chod), ktorá bude vhodná pre napájanie, mali by sme na začiatok (na základe simulácie) približne určiť, koľko hodín bude počas dňa použité dané zariadenie. Výpočet v tejto fáze bude mať priamy vplyv na veľkosť akumulátora za ktorý bude treba zaplatiť.

Pokračovať na Výpočet akumulátora ako zdroja napájania pre autonómny fotovoltický systém

Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Mnoho ľudí (domácnosti) už vyskúšalo nikoľko druhov vykurovania počnúc vykurovacími olejmi, tuhým palivom (uhlie, koks) cez elektrické vykurovanie a v konečnom dôsledku po rafinovanej plynofikácii skoro celého územia  SR aj zemný plyn. Všetky takéto prestavby boli podmienené cenou palív v danom období. Keď v 70-tych rokoch bolo výhodné vykurovanie naftou v 90-tych elektrickou energiou, a v tychto dňoch zemným plynom. Vzhľadom na to že SR dováža až 90% plynu, nikto nevie ako dlho potrvá výhodnosť zemného plynu ako paliva. Aby sme neopakovali chyby minulosti, pri voľbe vykurovacieho systému by sme sa mali hlavne zamerať na zdroje ktoré máme na Slovensku akými sú slnečná energia, lesná biomasa, geotermálna energia. Ich cena je veľa rokov stabilizovaná a v mnohých prípadoch si to vyžaduje len vstupné investičné náklady s minimálnymi nákladmi na prevádzku servis a údržbu. V súčasnosti máme na Slovensku niekoľko možnosti  vykurovania rodinného domu s rôznym stupňom komfortu:

Pokračovať na Správna voľba vykurovacieho systému pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu,chaty

Kritéria ktoré rozhodujú o výbere slnečných kolektorov

O výbere spávneho typu slnečného kolektora rozhodujú hlavne: energetický zisk, cena, kvalita komponentov z ktorých sa slnečný kolektor skladá, konštrukčné prevedenie, jednoduchosť montáže.

Ak robíme výber kolektorov pre daný objekt nemôžeme brať do úvahy len jedno krytérium a to napr. cenu, tu može byť rozhodujúce množstvo iných faktorov. Čim viac podrobnejších a rôznymy protokolmi a certifikátmy potvrdených informácii získame tým výber bude jednoduchší.

Pokračovať na Kritéria ktoré rozhodujú o výbere slnečných kolektorov