Všetky príspevky admin

U systém – univerzálny, ekologický, nezávislý vykurovací systém ÚK a TÚV

Súčasný trend smeruje k čoraz efektívnejšej výrobe tepla pre potreby vykurovania, čo vedie k mnohým technologickým inováciám. Jednou z takýchto inovácií je myšlienka integrácie viacerých zdrojov tepla s rôznymi teplotnými úrovňami, tlakmi a kvapalinami do jedného UNIVERZÁLNEHO systému.

Prevádzka systému môže byť nakonfigurovaná tak, že sa v danom momente používa iba jeden zdroj energie, alebo tak, že je použitých viac zdrojov energie súčasne. Systém je adaptívny na akýkoľvek zdroj vykurovania v závislosti od toho, ktorý zdroj je v danom momente z ekonomického hľadiska najvýhodnejší. Základným predpokladom je využívanie energie, ktorá je v prvom rade zdarma – napríklad slnečná. Okrem toho môže byť použité tepelné čerpadlo, kotol na pelety, plynový kotol, alebo sa môže využiť elektrická energia ako záloha. V prechodnom období môžeme používať tepelné čerpadlo, ktoré pracuje s najvyšším COP (vykurovacím faktorom). V silných mrazoch sa môžeme rozhodnúť pre zapnutie kotla na pelety. Nemusíte sa teda báť, že ostanete bez zdroja vykurovania. Okrem toho striedaním jednotlivých zariadení sa zvyšuje efektivita celého systému a tým aj predlžuje životnosť jednotlivých zariadení.

Výhody U systému:

  • Záruka správnej prevádzky celého vykurovacieho systému s rôznymi zdrojmi tepla.
  • Hydraulické oddelenie systémov pracujúcich s rôznymi pracovnými látkami, tlakmi a teplotami.
  • Funkcia hydraulickej spojky (stabilizácia tokov energie), nahradzuje hydraulický vyrovnávač tlakov tzv. Anuloid.
  • Plná integrácia rôznych zdrojov energie (slnečná, tepelné čerpadlo, kotol na drevo, pelety, plyn, systém zároveň plní aj funkciu elektrokotla). Teplotné vrstvenie vykurovacej vody v zásobníku GTV (optimalizuje energetický výkon vykurovacieho systému, využitím rôznych teplotných vrstiev v zásobníku, čo je typické pre kombináciu podlahového kúrenia s radiátormi).
  • Vysoký výkon teplej úžitkovej vody, bezpečný pre legionelu.
  • Nízke investičné náklady, nakoľko v budúcnosti netreba pri zmene alebo doplnení systému už nič dorábať.
  • Nahradzuje použitie doskových alebo rúrkových výmenníkov.
  • Široká škála použitia od rodinných domov, hotelov až po priemyselné budovy.
  • Kompaktné rozmery zásobníka GTV: výška do 2 m/šírka 0,68 m.

Ak vás toto ekologické a zároveň aj ekonomické riešenie zaujalo, kontaktujte nás. Zohľadníme všetky vaše potreby a požiadavky, a navrhneme U systém tak, aby naplnil všetky vaše očakávania.

Teší nás, že tu môže byť pre vás už viac ako 20 rokov. Tím Ekoplus

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

V súčasnosti sa stáva veľmi populárny spôsob ohrevu teplej úžitkovej vody fotovoltickými panelmi. Ale či je potrebné až tak podľahnúť trendom ktoré nám jednotlivý výrobcovia ponúkajú, a prevažne bez porovnania alebo dokonca ponižovania ostatných technológii.

Pokračovať na Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Záložné zdroje-výber akumulátora

1. Aký typ batérie je najlepšie vybrať pre záložný zdroj

V každom prípade je potrebné vybrať batériu ktorá je určená pre bezobslužnú prevádzku. Pri mokrých batériach môže dôjsť k odpareniu elektrolytu počas nabíjania a následne vplyvom prúdenia (resp. chladenia meniča) môže dôjsť k naleptaniu plošných spojov. Bezúdržbové batérie nevyžadujú doplňovanie vody a priebežnú údržbu ( meranie hustoty , hladiny , atď ) , sú tesné – takže môžu pracovať v ľubovoľnej polohe a za normálnych prevádzkových podmienok neuvoľňujú plyny. Vďaka tesnosti sú bezpečné a neškodné pre životné prostredie ( nespôsobujú kyselinové výpary a riziko obarenia kyselinou ). Nevyžadujú špeciálne miestnosti s núteným vetraním, v porovnaní s konvenčnou batériou majú menší vnútorný odpor , a sú v priemere o 70 % menšie a o 50 % ľahšie pre danú kapacitu.

Pokračovať na Záložné zdroje-výber akumulátora

Ploche či vákuové

CELÁ PRAVDA O PLOCHÝCH A VÁKUOVÝCH  SLNEČNÝCH KOLEKTOROCH

Existuje veľa mýtov na tému plochých a vákuových (trubicových) slnečných kolektorov. Často je napríklad počuť ze ploché kolektory sú zastaralé, a vákuové sú vrcholom vedy a techniky, alebo že vákuové kolektory majú neuveriteľnú účinnosť, kedy ploché patria do starej generácie, a v slovenských klimatických podmienkach neohrejú vodu.

Pokračovať na Ploche či vákuové

Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

Čo sú perovskity?

Perovskity sú materiály, ktoré majú špecifickú orientáciu kryštálovej mriežky. Patria medzi ne všetky látky, ktoré majú rovnaké priestorové usporiadanie atómov ako titaničitan vápenatý (CaTiO3). O tom či sa jedná o perovskit nerozhoduje chemické zloženie minerálu, ale jeho štruktúra ktorá má jedinečné vlastnosti. Konkrétna konštrukcia umožňuje okrem iného efektívnu absorpciu svetla. To môže nastať vo veľmi tenkých vrstvách perovskitu. Tým sa minimalizujú straty energie, ktoré sprevádzajú získavanie solárnej energie. V dôsledku toho použitie perovskitov v solárnych článkov zvyšuje ich účinnosť, a zároveň umožňuje výrazne znížiť spotrebu materiálu.

Pokračovať na Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

KEPPEho motor – ci skutočne funguje?

Vo svojej prelomové knihe The New fyzika, Dr. Norberto kepp popisuje základ pre nové fyziky, ktorá presahuje postuláty Newton a Einstein a dokonca aj návrhy prichádzajúce z oblasti kvantovej fyziky. Kepp kniha je odvážny a prorocký re-myslenia zo základných stavebných kameňov vedy, ktoré sľubuje, že povedie ľudstvo k hlboko vyššej úrovne technologického i spoločenského vývoja.

Pokračovať na KEPPEho motor – ci skutočne funguje?