Všetky príspevky admin

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

V súčasnosti sa stáva veľmi populárny spôsob ohrevu teplej úžitkovej vody fotovoltickými panelmi. Ale či je potrebné až tak podľahnúť trendom ktoré nám jednotlivý výrobcovia ponúkajú, a prevažne bez porovnania alebo dokonca ponižovania ostatných technológii.

Pokračovať na Ako ohrievať teplú vodu – Kolektormi alebo fotovoltickými panelmi?

Záložné zdroje-výber akumulátora

1. Aký typ batérie je najlepšie vybrať pre záložný zdroj

V každom prípade je potrebné vybrať batériu ktorá je určená pre bezobslužnú prevádzku. Pri mokrých batériach môže dôjsť k odpareniu elektrolytu počas nabíjania a následne vplyvom prúdenia (resp. chladenia meniča) môže dôjsť k naleptaniu plošných spojov. Bezúdržbové batérie nevyžadujú doplňovanie vody a priebežnú údržbu ( meranie hustoty , hladiny , atď ) , sú tesné – takže môžu pracovať v ľubovoľnej polohe a za normálnych prevádzkových podmienok neuvoľňujú plyny. Vďaka tesnosti sú bezpečné a neškodné pre životné prostredie ( nespôsobujú kyselinové výpary a riziko obarenia kyselinou ). Nevyžadujú špeciálne miestnosti s núteným vetraním, v porovnaní s konvenčnou batériou majú menší vnútorný odpor , a sú v priemere o 70 % menšie a o 50 % ľahšie pre danú kapacitu.

Pokračovať na Záložné zdroje-výber akumulátora

Ploche či vákuové

CELÁ PRAVDA O PLOCHÝCH A VÁKUOVÝCH  SLNEČNÝCH KOLEKTOROCH

Existuje veľa mýtov na tému plochých a vákuových (trubicových) slnečných kolektorov. Často je napríklad počuť ze ploché kolektory sú zastaralé, a vákuové sú vrcholom vedy a techniky, alebo že vákuové kolektory majú neuveriteľnú účinnosť, kedy ploché patria do starej generácie, a v slovenských klimatických podmienkach neohrejú vodu.

Pokračovať na Ploche či vákuové

Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

Čo sú perovskity?

Perovskity sú materiály, ktoré majú špecifickú orientáciu kryštálovej mriežky. Patria medzi ne všetky látky, ktoré majú rovnaké priestorové usporiadanie atómov ako titaničitan vápenatý (CaTiO3). O tom či sa jedná o perovskit nerozhoduje chemické zloženie minerálu, ale jeho štruktúra ktorá má jedinečné vlastnosti. Konkrétna konštrukcia umožňuje okrem iného efektívnu absorpciu svetla. To môže nastať vo veľmi tenkých vrstvách perovskitu. Tým sa minimalizujú straty energie, ktoré sprevádzajú získavanie solárnej energie. V dôsledku toho použitie perovskitov v solárnych článkov zvyšuje ich účinnosť, a zároveň umožňuje výrazne znížiť spotrebu materiálu.

Pokračovať na Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

KEPPEho motor – ci skutočne funguje?

Vo svojej prelomové knihe The New fyzika, Dr. Norberto kepp popisuje základ pre nové fyziky, ktorá presahuje postuláty Newton a Einstein a dokonca aj návrhy prichádzajúce z oblasti kvantovej fyziky. Kepp kniha je odvážny a prorocký re-myslenia zo základných stavebných kameňov vedy, ktoré sľubuje, že povedie ľudstvo k hlboko vyššej úrovne technologického i spoločenského vývoja.

Pokračovať na KEPPEho motor – ci skutočne funguje?