Solar-panel

Teplonosné látky pre solárne systémy, ich vlastnosti a výmena

Teplonosné látky pre solárne systémy, sa používajú pre cirkuláciu medzi strešnými slnečnými kolektormi a výmenníkom tepla (bojlerom). Na to, aby správne fungovali musia spĺňať niekoľko požiadaviek:

  • odolnosť proti kryštalizácii pri nízkych teplotách (mrazuvzdornosť),
  • odolnosť voči vysokým teplotám (proti stagnačnej teplote kolektora),
  • protikorózna ochrana(vhodná hodnota pH) – inhibítory korózie – chránia medené prvky kolektorov a potrubí pred koróziou,
  • žiadne penenie pod vplyvom zmien teploty a tlaku,
  • musia obsahovať farbivá, slúžiace k vizuálnej kontrole stavu solárnej kvapaliny.

Z dôvodu vyššie uvedených požiadaviek, sa nemôže v solárnych systémoch používať obyčajná kvapalina na báze glykolu, ale špeciálne zmesi, ktoré dané kritériá spĺňajú.

Kontrola solárnej kvapaliny

  1. Kontrola mrazuvzdornosti

Skúška odolnosti proti mrazu solárnej kvapaliny sa vykonáva pomocou refraktometra.

http://www.ekoshop.sk/refraktometer/

  1. Meranie pH

Vhodná solárna tekutina by mala mať pH vyššie ako 7, t. j. mala by byť zásaditá. Starnutie solárnych tekutín spôsobuje vyčerpanie ich kapacity a postupný pokles pH na 7 alebo dokonca pod 7. Takáto kvapalina sa stáva pre ďalšiu prevádzku nebezpečnou, pretože spôsobuje postupnú koróziu medených rúr a výmenníkov.

  1. Vizuálna kontrola

Tekutiny zafarbené do hneda až čierna, s frakciou vyzrážaných drobných častíc, nie sú vhodné pre ďalšiu prevádzku. 

Starnutie solárnej kvapaliny

Kvapalina v okruhu solárnych kolektorov je v lete vystavená veľmi vysokým teplotám. Nebezpečné teploty začínajú už nad teplotou bodu varu solárnej kvapaliny (zvyčajne nad 120 ° C). Takéto teploty sa môžu vyskytnúť vtedy, ak nedochádza k odberu tepla z kolektorov (v prípade žiadnej spotreby tepla v systéme používateľom – dovolenka, prehriaty bojler, výpadok elektrickej energie). Tým dôjde k stagnačnej teplote solárnej kvapaliny (kvapalina v okruhu necirkuluje a prehrieva sa). Pri teplote 150 – 160 ° C sa začne oddeľovať glykol od vody, kvapalina sa zafarbí na hnedo až čierno. Časom sa vyzráža pevná frakcia vo forme tmavých usadenín, ktoré nám upchávajú rúrky kolektora a tým sa znižuje účinnosť celého systému, alebo dochádza k jeho nečinnosti. 

Výmena solárnej kvapaliny

Pri správne fungujúcom solárnom systéme sa kvapalina vymieňa priemerne každých 5 rokov. Frekvencia výmeny kvapaliny by nemala byť určená len jej pracovným časom, ale vždy jej kvalitou. Preto je potrebné kvapalinu kontrolovať a v prípade zníženia jej mrazuvzdornosti, alebo zníženiu pH, je vhodné kvapalinu vymeniť skôr ako v intervale 5 rokov.

Ak potrebujete poradiť, alebo pomôcť s výmenou teplonosnej látky, sme Vám k dispozícii.