Horak na pelety REVO 44 v kotle na destilaty

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

Zmena palivovej základne kotla na drevo na plne automatické peletové zariadenie – Pálenica na výrobu destilátov

V septembri 2017 sme boli oslovený majiteľom pestovateľskej pálenice  na dodávku horáka na pelety. Jednalo sa o prestavbu súčasného kotla na pálenie destilátov ktorý bol prevádzkovaný na palivové drevo.

V pestovateľskej pálenici sa rozhodli pre investíciu do modernej technológie ktorej hlavným cieľom bolo automatizácia ohrevu kvasu potrebného pre výrobu destilátov, úspora času na jedno vypálenie, úspora nákladov na palivo a v neposlednom rade aj ekologické aspekty.

Pre danú aplikáciu bolo potrebné urobiť niekoľko modifikácii horáka ako aj aj previesť úpravu regulácie a tiež samotného nastavenia parametrov horenia.

Horak na pelety REVO 44 v kotle na výrobu destilátov
Horak na pelety REVO 44 v kotle na výrobu destilátov

S horákom na pelety sme v prevádzke dokázali rýchlejšie ohriať kvas približne o 10 minút, po dosiahnutí prevádzkovej teploty kvasu regulácia bola plynulá. Plne kontrolovateľný výkon horáka nám zabezpečoval destilát tej najvyššej kvality. Za jednu smenu sa dokázalo vypáliť o jeden vsad kvasu naviac čo sa priamo pozitívne premietlo na ekonomickej bilancii pálenice.  Po analýze a výpočte prevádzkovýh podmienok sme došli k výsledku že vstupné náklady na palivo (pelety) predstavujú 0,2 eur na liter vypáleného destilátu.

Už teraz môžeme povedať že vstupná cena paliva (peliet) v porovnaní s drevom bude nižšia nakoľko k obsluhe kotla a príprave paliva do kotla nebude potrebná dodatočná pracovná sila, a pálenica sa môže venovať svojej práci a to páleniu extra lahodného destilátu.

Treba tiež spomenúť ekologickú stránku celého projektu, kde pri rotačných horákoch na pelety emitujeme oveľa menej škodlivých emisii a tuhých znečisťujúcich látok v porovnaní s palivovým drevom. Pri používaní peliet ako paliva nám z komína nestúpa dym a tým svoje okolie neznečisťujeme.

Článok budeme ďalej aktualizovať o naše poznatky.