Perovskity – nový materiál pre fotovoltiku

Čo sú perovskity?

Perovskity sú materiály, ktoré majú špecifickú orientáciu kryštálovej mriežky. Patria medzi ne všetky látky, ktoré majú rovnaké priestorové usporiadanie atómov ako titaničitan vápenatý (CaTiO3). O tom či sa jedná o perovskit nerozhoduje chemické zloženie minerálu, ale jeho štruktúra ktorá má jedinečné vlastnosti. Konkrétna konštrukcia umožňuje okrem iného efektívnu absorpciu svetla. To môže nastať vo veľmi tenkých vrstvách perovskitu. Tým sa minimalizujú straty energie, ktoré sprevádzajú získavanie solárnej energie. V dôsledku toho použitie perovskitov v solárnych článkov zvyšuje ich účinnosť, a zároveň umožňuje výrazne znížiť spotrebu materiálu.

Výhody solárneho článku na báze perovskitov.

Väčšina ľudí si spája solárne články s ťažkými sklenenými panelmi, ktoré sú pokryté modrou alebo čiernou vrstvou. Sú umiestnené v prvom rade na strechách domov alebo vo fotovoltických farmách ktoré pozostávajú z tisícov solárnych panelov. Čoskoro sa to má zmeniť, a to vďaka zapojeniu viac ako 60 vedcov, a finančnej podpory od investorov. Už čoskora sa na trhu objaví nová generácia solárnych článkov. Na ich výrobu bude použitý perovskit. Nová generácia solárnych článkov bude od svojich predchodcov odlišná takmer všetkým.

– Lacnejšie výroba a prevádzka.
– Absorbčný materiál môže mať ľubovolnú farbu. Môže tiež byť transparentný, čo umožňuje použitie solárnych článkov aj na skle, tým pádom sú solárne články takmer neviditeľné.
– ako podklad veľmi tenkej vrstvy absorpčného materiálu, slúži transparentná a pružná fólia
– bez vplyvu na statické zaťaženie budovy – takéto solárne články namontované na celej ploche strechy, oknách na fasáde budú plne postačovať na pokrytie energetických potrieb v domácnosti alebo prevádzky. Nadbytok elektriny sa môže predať so verejnej energetickej siete.
– vzhľadom na to že sa jedná o nízkoteplotný výrobný proces (30stC) je možné aplikovať perowskity na takých materiáloch ako doteraz nebolo možné, napr. papier, plast, textil atď.
– vyrobný proces je tak jednoduchý, že bude možné dané solárne články vyrábať metodou tlače (podobne ako atramentová tlač)
– solárne články môžu byť vyrábané v akomkoľvek tvare