Záložné zdroje-výber akumulátora

1. Aký typ batérie je najlepšie vybrať pre záložný zdroj

V každom prípade je potrebné vybrať batériu ktorá je určená pre bezobslužnú prevádzku. Pri mokrých batériach môže dôjsť k odpareniu elektrolytu počas nabíjania a následne vplyvom prúdenia (resp. chladenia meniča) môže dôjsť k naleptaniu plošných spojov. Bezúdržbové batérie nevyžadujú doplňovanie vody a priebežnú údržbu ( meranie hustoty , hladiny , atď ) , sú tesné – takže môžu pracovať v ľubovoľnej polohe a za normálnych prevádzkových podmienok neuvoľňujú plyny. Vďaka tesnosti sú bezpečné a neškodné pre životné prostredie ( nespôsobujú kyselinové výpary a riziko obarenia kyselinou ). Nevyžadujú špeciálne miestnosti s núteným vetraním, v porovnaní s konvenčnou batériou majú menší vnútorný odpor , a sú v priemere o 70 % menšie a o 50 % ľahšie pre danú kapacitu.

Bezúdržbové akumulátory sú momentálne vyrábané v dvoch technológiách:

AGM (Absorbed Glass Mat)Elektrolyt je nasiaknutý v separátoroch s obsahom sklenených vlákien. Je hermetický, bez možnosti úniku elektrolytu a môže byť namontovaný v akejkoľvek pozícii.

GEL (gél) – elektrolyt vo forme gelu.

Batérie vyrobené v technológii AGM majú nižší vnútorný odpor, čo znamená vyššie napätie na svorkách a dlhši pracovný čas obvzlášť pri vybíjaní vysokým prúdom.

Bezúdržbové batérie využívajú proces rekombinácie čiže chemickej reakcie, vďaka ktorej vodík a kyslík vznikajúci pri nadmernom nabíjaní , zostáva v obale vo forme vody a nieje potrebné žiadne doplňovanie.

Často vzniká otázka používania autobatérii. K našim záložným zdrojom sa dajú pripojiť aj autobatérie ale ich nedoporučujeme a to z niekoľkých dôvodov:

a) – už vyššie spomenuté odparovanie elektrolytu

b) – autobatérie sú konštruované pre vysoké štartovacie prúdy a nie dlhodobé vybíjanie aké je potrebné pre prevádzku záložného zdroja

c) – životnosť autobatérie cca 5 rokov, AGM batérie maju projektovanú životnosť 12 rokov

d) – často sa používaju už staršie autobatérie kde klienti si myslia že pre záložný zdroj je taka bateria ešte použiteľná, ale opak je pravdou. Taká batéria môže dokonca poškodiť aj samotný menič.

Na základe vyššie uvedených informácií, našich skúsenosti a názorov našich zákazníkov, odporúčame pre naše meniče, bezúdržbové batérie AGM .

2. Ako vypočítať kapacitu batérie pre naše zariadenia.

Predpokladajme že chceme zálohovať obehové čerpadlo s nominálnym príkonom 50W. A chceme aby nám vydržalo v chode počas 4 hodín.

Ako súčiniteľ účinnosti meniča a stárnutia batérie použijeme koeficient 1,4

Čiže reálny príkon P=50W x 1,4 = 70W

Reálny príkon vydelíme napätím batérie a dostaneme prúd na strane DC

Čiže I = P / 12V = 70W / 12V = 5,83 A

Prúd 5,83 A vynásobime počtom hodín ktoré chceme zariadenie zálohovať

Čiže 5,83A x 4 hod = 23,3 AH vyberieme najbližšiu vyššiu batériu 26AH

Daný výpočet je zjednodušeným návrhom a nezohľadňuje teplotu okolia, výšku vybíjacieho prúdu, napätie odpojenia akumulátora atď. Pre presný návrh prosíme o kontakt buď telefonicky alebo emailom.

3. Ako vybrať menič (záložný zdroj).

Aby sme mohli vybrať to správne zariadenie ktoré je v našej ponuke treba zohľadniť dva najdôležitejšie parametre. A to, trvalý výkon a okamžitý výkon ( preťaženie ) . Názorný záznam výkonu vyzerá takto 300/500W alebo 500/800W. Prvý parameter nominálny výkon (čiže výkon ktorý je uvedený na štítkoch zariadení) a môže byť v nepretržitej prevádzke . Druhý parameter určuje výkon pri preťažní zdroja , ktorý pracuje cca . 1s pri maximálnom zaťažení .

Predpokladajme že chceme zálohovať 3 ks obehové čerpadlá s nominálnym príkonom 90W každé jedno. Čiže spolu potrebujeme 270W nominalny príkon.

Avšak, niektoré typy zariadení , ako napr. indukčné zariadenia na svoj štart potrebujú niekoľkonásobok svojho menovitého výkonu . Predpokladajme , že každé čerpadlo potrebuje 150W na svoj štart. Potom maximálne zaťaženie (preťaženie) je 3 x 150W = 450W. Z uvedeného by sme mohli vybrať zdroj 300/500 avšak treba ešte pripočítať rezervu okolo 20% a v takom prípade treba vybrať zdroj 500/800W !!!

Tento výber netreba podceniť, aby nedošlo k zbytočnému poddimenzovaniu zariadenia pre vaše potreby.

4. Ako zapojiť batérie? Seriovo alebo paralelne ?

AGM batérie môžu byť zapojené nasledujúcimi spôsobmi :

A. Do série – aby sa dosiahlo vyššie napätie ;

B. Paralelne – aby sa získala väčšia kapacita ;

C. Sériovo-paralelne – aby sa dosiahlo vyššie napätie a vyššia kapacita sady

5. Sériove zapojenie batérii

Batérie zapájame do série za účelom získania vyššieho napätia. Tým, že zapojíme do série dva 12V batérie dostaneme jednu batériu 24V , 4 ks 12V alebo 2 batérie 24V dostaneme batériu s napätím 48V a tak ďalej .

Zapájaním batérii do série treba pamätať na podmienky takéhoto zapojenia, a to:

– batérie musia mať rovnakú kapacitu ;

– podobný vnútorný odpor ;

– rovnakú značku a typ ;

– musia byť z jednej výrobnej série ;

– mali by bť rovnako staré 

6. Paralelné zapojenie batérií

Batérie zapájame paralelne za účelom získania vyššej kapacity. Tým, že zapojíme paralene dva batérie napr 1 x 55 Ah AGM 12V a 1 x 70 Ah AGM 12V dostaneme jednu batériu AGM 12V s kapacitou 125Ah.

Najlepšie výsledky sa dosahujú pri zapájaní batérii s rovnakými parametrami ( kapacita , stupeň opotrebovania , vnútorný odpor ) . Avšak, pokiaľ ide o reprodukovateľnosť parametrov jednotlivých batérií zapojených paralelne , požiadavky sú oveľa nižšie ako v prípade sériového zapojenia . Základnou požiadavkou je rovnaké napätie – rovnaké množstvo článkov

V prípade paralelného zapojenia je možnosť kombinovať :

– Batérie o rôznych kapacitách ;

– Batérie od rôznych výrobcov ;

– Batérie s rôznou mierou opotrebovania ;

Poznámka: vyššie uvedené informácie a doporučenia sú napísané na základe technických informácii od dodávateľov, našich testov a vlastných skúsenosti.