Záložné zdroje

Záložné zdroje UPS

Moderné domáce zariadenia, a v tom vykurovacie systémy, pre svoj chod potrebujú elektrickú energiu. V prípade výpadku elektrickej siete je často nemožné použitie vykurovacích zariadení. V konečnom dôsledku aj keď mame ten najlepší  vykurovacích systém musíme sa skryť pod perinu, nakoľko bez prúdu nepracuje regulácia ani obehové čerpadlá ÚK. Ak máme namotované kolektory tak hrozí riziko bodu varu solárnej kvapaliny v solárnom systéme.

Spôsob na vyriešenie takýchto problémov je namontovanie systému záložneho zdroja pre vykurovacie zariadenia. Tieto zariadenia poberajú elektricku energiu z akumulátorov v prípade výpadku elektrickej siete. Po obnovení dodávky prúdu sú akumulátory znovu nabíjané prostredníctvom zabudovej nabíjačky. Nami ponúkané systémy záložnych zdrojov sú plne automatické a bezobslužné. Sú prispôsobené pre napájanie obehových čerpadiel ktoré vzhľadom na svoj pracovný režim nemôžu  byť napájané z bežne dostupných záložných zdrojov používaných počítače. V prípade montáže záložnych zdrojov s vyšším výkonom existuje možnosť napájania aj iných domácich zariadení.

Solárna a vykurovacia technika