Solárne systémy

Výber systému:

V našej štandardnej ponuke sa nachádzajú tri základne solárne tepelné systémy:

1.Ohrev teplej úžitkovej vody v jednovalentnom zásobniku TÚV
2.Ohrev teplej úžitkovej vody v dvojvýmenníkovom zásobníku TÚV
3.Kombinovaný vykurovací systém na ohrev TÚV a vykurovanie

Naše solárne systémy pokryju požiadavky na skoro všetky možné aplikácie s ktorýmy sa v praxi môžeme stretnúť. Dajú sa aplikovať v malých aj veľkých objektoch. Každý systém dokážeme navrhnúť a prispôsobiť na požiadavky daného objektu.

Popis integrovaného vykurovacieho systému

Celoročná príprava TÚV a prikurovanie pomocou slnečných kolektorov. Vykurovanie objektov pomocou teplovodného krbu a kotla ÚK. Integrovaný vykurovací systém je efektívnym a ekologickým riešením energetiky objektov. Prostredníctvom troch zdrojov: slnečných kolektorov, teplovodného krbu a kotla ÚK pripravujeme TÚV a vykurovaciu vodu (ÚK) v jedinej akumulačnej
nádrži, tzv. centrálnom zásobníku tepla.

V letných mesiacoch a prechodných obdobiach využíva systém slnečné kolektory ako prvý zdroj tepla. V týchto obdobiach slnečné kolektory plne pokryjú prípravu TÚV. Ak vznikne v prechodných obdobiach požiadavka na prikúrenie objektu, môžeme prvotne využiť energiu akumulovanú pomocou slnečných kolektorov. V prípade dlhšieho trvania nepriaznivého počasia systém automaticky
dohreje centrálny zásobník tepla na požadované hodnoty pomocou kotla ÚK.

V zimných mesiacoch, resp. počas vykurovacej sezóny, pripravujeme teplo pomocou krbu alebo plynového kotla podľa rozhodnutia užívateľa. Horiaci plameň v krbe je skutočne príjemným zdrojom tepla, najmä ak vieme, že energiu horiaceho dreva zároveň akumulujeme v centrálnom zásobníku pre potreby celého domu (objektu) a zároveň pripravujeme aj TÚV. Integrovaný vykurovací
systém je plne automatický s možnosťou individuálneho nastavenia.

Kombinovaný vykurovací systém na ohrev TÚV a vykurovanie
Výhody

Energetická bezpečnosť – v prípade dodávky elektrickej energie alebo dodávky zemného plynu možeme využiť nezávislý zdroj tepla
Ľubovolná konfigurácia systému
Moznosť rozsíriť systém o akýkoľvek zdroj tepla na ktorejkoľvek etape projektu
Nieje nutné montovať cely systém naraz, je tu možnost postupnej montáze jednotlivych zariadeni

Schéma zapojenia

1 Slnečný kolektor BasicX 2,51AL. (celková čistá absorpčná plocha 8,8 m2)
2 Solárny ohrievač vody FISH S3 600/150, kombinovaný TÚV + ÚK
3 Čerpadlová skupina 25/6 NEHS S1 – jednovetvová
4 Solárna expanzná nádoba SNP 25l
5 Jednookruhový digitálny regulátor teploty R1
6 Konštrukcia na šikmú strechu s uhlom sklonu 45st, mat: CrNiAl
7 Sada na pripojenie kolektorov
8 Sada na pripojenie bojlera
9 Predizolované fl exibilné potrubie DN16
10 Termostatický zmiešavací ventil pre TÚV proti opareniu
11 Teplonosná kvapalina, koncentrát -60°C
12 TURBOKRBR III – VERTICA – teplovodná krbová vložka s výkonom 8 kW, s riadeným spaľovaním.

Solárna a vykurovacia technika


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/dz021400/www_root/ekoplus/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477