Fotovoltické systémy

VYUŽITIE FOTOVOLTIKY:

 • v rodinných domoch, chatách, kempingoch a jachtách – napájanie celého objektu
 • v poľnohospodárstve napr. pri prečerpávaní vody
 • pri komerčnej výrobe elektrickej energie napr. pre výrobne linky
 • na osvetlenie reklamných plôch a bilbordov – lacnejšie ako zapojenie na sieť
 • ako zdroje elektrickej energie pre rádiove, televízne a telekomunikačné vysielače
 • ako jediný zdroj energie pre meteorologické stanice a iné vedecko-výskumné zariadenia
 • k výrobe vodíka elektrolýzou vody (vodíkové hospodárstvo)
 • v osvetlení napr. štartovacie dráhy na letiskách, havarijné osvetlenie
 • pre verejné osvetlenie, parkovacie automaty a dopravné značenie
 • k napájaniu klimatizácie automobilov

FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE MÔŽE PRACOVAŤ:

 • Ako samostatný systém použivaný hlavne v prípade odľahlosti od energetickej sietie. Vďaka použitiu akumulátorov, tento druh systému umožňuje uskladnenie prebytku energie (je potrebné určiť aké bude denné využitie jednotlivých spotrebičov zapojených na fotovoltický systém).
  Taktiež v prípade obytných domov a iných budov pripojených na tradičnú energetickú sieť, je bežné zapojenie všetkých alebo len niektorých zariadení do samostatného systému .
 • Ako sieťový systém, ktorý celkovo spolupracuje s verejnou energetickou sieťou vďaka použitiu sieťoveho meniča Convert. Umožnuje dodávku prebytku energie vytvorenej fotovoltickým systémom do verejnej energetickej siete, a odber z tejto siete v časoch nedostatku slnečného žiarenia.
 • Ako hybridný systém, ktorý použitím regulátora Tarom, spolupracuje s iným alternatívnym zdrojom energie (napr. veterná elektráreň, generátor na biopalivo).

Solárna a vykurovacia technika