Rada SX – ploché skriňové

Ploché slnečné kolektory

Jedinečné sériovo-paralelne prevedenie absorbéra Plochý slnečný kolektor BASICX a SX má absorbér, v ktorom je použitá moderná a doposiaľ na trhu jedinečná technológia spájania absorbéra s potrubím. Technológia spočíva v čiastočnom valcovaní medenej rúry, čím sa zväčší dotykový povrch na prestup tepla až sedemkrát. Absorbér je pokrytý vysokoselektívnou vrstvou TiNOXR ktorá je v súčasnosti špičkovým materiálom

Solárna a vykurovacia technika